تلفن های تماس :

88823121
88823158
888
25661
88823498
88847038
8881183
3
88811834
 

تور ری گردی / یک روزه زمینی / تابستان 92

تور ری گردی  / یک روزه زمینی / تابستان 92
 
خدمات تور : وسیله نقلیه توریستی – پذیرایی بین روز – پرداخت ورودیه ها – راهنما- بیمه
 
گشت ها :شاه عبدالعظیم حسنی – برج طغرل – بی بی شهربانو – چشمه علی – مسجد جامع ورامین
 
قیمت : 49000 تومان
 
هرهفته :5 شنبه
   
قیمت :   49000