تلفن های تماس :

88823121
88823158
888
25661
88823498
88847038
8881183
3
88811834
 

تور شمیرانات / یک روزه زمینی / تابستان 92

تور شمیرانات  / یک روزه زمینی / تابستان 92
 
خدمات تور : وسیله نقلیه توریستی – پذیرایی بین روز – پرداخت ورودیه ها – راهنما- بیمه
 
گشت ها : مجموعه کاخ سعد آباد – کاخ نیاوران – دربند – موزه زمان – سورتمه تهران
 
قیمت : 55000 تومان
 
هرهفته : یک شنبه وپنج شنبه
   
قیمت :   55000