تلفن های تماس :

88823121
88823158
888
25661
88823498
88847038
8881183
3
88811834
 

تور اصفهان هوایی و زمینی بهار 94

تور اصفهان هوایی و زمینی بهار 94

 
تور اصفهان زمینی | هتل پیروزی 4 ستاره | بهار 94
تور اصفهان زمینی با قطار
تور اصفهان هتل پیروزی 2شب و 3 روز با صبحانه 3گشت نیمروزی با پرداخت ورودیه ها و راهنما و ترانسفر
گشت ها شامل : میدان نقش جهان ، کاخ عالی قاپو ، مسجد امام ، مسجد شیخ لطف اله ، کلیسای وانک ، موزه کلیسا ، منارجنبان ، آتشگاه
 قیمت تور اصفهان زمینی برای هر نفر                     395000تومان
برای رزرو تور اصفهان زمینی با 88811834 و 88823498 تماس بگیرید
 
 
تور اصفهان زمینی | هتل آسمان 4 ستاره | بهار 94
تور اصفهان زمینی با قطار
تور اصفهان هتل آسمان 2شب و 3 روز با صبحانه 3گشت نیمروزی و با پرداخت ورودیه ها و راهنما نیمروزی و ترانسفر
گشت ها شامل : میدان نقش جهان ، کاخ عالی قاپو ، مسجد امام ، مسجد شیخ لطف اله ، کلیسای وانک ، موزه کلیسا ، منارجنبان ، آتشگاه
 قیمت تور اصفهان زمینی برای هر نفر                     395000تومان
برای رزرو تور اصفهان زمینی با 88811834 و 88823498 تماس بگیرید
 
تور اصفهان زمینی | هتل عباسی 5 ستاره |بهار 94
تور اصفهان زمینی با قطار
تور اصفهان هتل عباسی 2شب و 3 روز با صبحانه 3گشت نیمروزی و ترانسفر
گشت ها شامل : میدان نقش جهان ، کاخ عالی قاپو ، مسجد امام ، مسجد شیخ لطف اله ، کلیسای وانک ، موزه کلیسا ، منارجنبان ، آتشگاه
 قیمت تور اصفهان زمینی برای هر نفر                     472000 تومان
برای رزرو تور اصفهان زمینی با 88811834 و 88823498 تماس بگیرید
 
 
 
 
تور اصفهان هوایی | هتل پیروزی 4 ستاره | بهار 94
تور اصفهان هوای هتل پیروزی
تور اصفهان هتل پیروزی 2شب و 3 روز با صبحانه 3گشت نیمروزی با پرداخت ورودیه ها و راهنما و ترانسفر
گشت ها شامل : میدان نقش جهان ، کاخ عالی قاپو ، مسجد امام ، مسجد شیخ لطف اله ، کلیسای وانک ، موزه کلیسا ، منارجنبان ، آتشگاه
 قیمت تور اصفهان هوایی برای هر نفر                     580000تومان
برای رزرو تور اصفهان هوایی با 88811834 و 88823498 تماس بگیرید
 
 
تور اصفهان هوایی | هتل آسمان 4 ستاره | بهار 94
تور اصفهان هوای هتل آسمان
تور اصفهان هتل آسمان 2شب و 3 روز با صبحانه 3گشت نیمروزی و با پرداخت ورودیه ها و راهنما نیمروزی و ترانسفر
گشت ها شامل : میدان نقش جهان ، کاخ عالی قاپو ، مسجد امام ، مسجد شیخ لطف اله ، کلیسای وانک ، موزه کلیسا ، منارجنبان ، آتشگاه
 قیمت تور اصفهان هوایی برای هر نفر                     670000تومان
برای رزرو تور اصفهان هوایی با 88811834 و 88823498 تماس بگیرید
 
تور اصفهان هوایی | هتل عباسی 5 ستاره | اردیبهشت 94
تور اصفهان هوای هتل عباسی
تور اصفهان هتل عباسی 2شب و 3 روز با صبحانه 3گشت نیمروزی و ترانسفر
گشت ها شامل : میدان نقش جهان ، کاخ عالی قاپو ، مسجد امام ، مسجد شیخ لطف اله ، کلیسای وانک ، موزه کلیسا ، منارجنبان ، آتشگاه
 قیمت تور اصفهان هوایی برای هر نفر                     724000 تومان
برای رزرو تور اصفهان هوایی با 88811834 و 88823498 تماس بگیرید

   
قیمت :   395000