تلفن های تماس :

88823121
88823158
888
25661
88823498
88847038
8881183
3
88811834
 

تور تهران گردی / 1روزه / پاییز92

پایتخت گردی
 
تور تهران گردی / 1روزه / پاییز92
 
 
1روز گشت کامل شهر تهران
پرداخت ورودیه ها + پذیرایی بین روز + بیمه
همراهی راهنمای تور حرفه ای از آغاز تا پایان تور
 
دیداراز  کاخ سعد آباد – ایران باستان – جواهرات سلطنتی – برج میلاد –کاخ گلستان و...
 
 
 
تاریخ حرکت تور :  3 شنبه هر هفته
 
قیمت : 59000 تومان
   
قیمت :   59000