تلفن های تماس :

88823121
88823158
888
25661
88823498
88847038
8881183
3
88811834
 

تور اصفهان|زمینی|2 شب و 3روز |آذر 1393

تور اصفهان|زمینی|2 شب و 3روز |آذر 1393

تور اصفهان|زمینی|2 شب و 3روز |آذر 1393
2شب و 3 روز اقامت در هتل ماهان *3
خدمات تور :اقامت به همراه صبحانه، 2 گشت نیمروزی ،راهنما ، پذیرایی، پرداخت ورودیه ها ،بلیط رفت و برگشت  
گشت های تور :میدان نقش جهان ،کاخ چهل ستون،کاخ عالی قاپو، مسجد امام،مسجد شیخ الطف اله،کلیسای وانک،موزه کلیسا،منارجنبان،آتشگاه
قیمت تور برای هر نفر در اتاق 3تخته 294.000 تومان
برای رزرو تور با 88811833 تماس حاصل فرمایید
 
 
تور اصفهان|زمینی|2 شب و 3روز |آذر 1393
2شب و 3 روز اقامت در هتل آسمان *4
خدمات تور :اقامت به همراه صبحانه، 2 گشت نیمروزی ،راهنما ، پذیرایی، پرداخت ورودیه ها ،بلیط رفت و برگشت 
گشت های تور :میدان نقش جهان ،کاخ چهل ستون،کاخ عالی قاپو، مسجد امام،مسجد شیخ الطف اله،کلیسای وانک،موزه کلیسا،منارجنبان،آتشگاه
قیمت تور برای هر نفر در اتاق 3تخته 380.000تومان
برای رزرو تور با 88811833 تماس حاصل فرمایید
 
 
تور اصفهان|زمینی|2 شب و 3روز |آذر 1393
2شب و 3 روز اقامت در هتل سفیر *4
خدمات تور :اقامت به همراه صبحانه، 2 گشت نیمروزی ،راهنما ، پذیرایی، پرداخت ورودیه ها ،بلیط رفت و برگشت 
گشت های تور :میدان نقش جهان ،کاخ چهل ستون،کاخ عالی قاپو، مسجد امام،مسجد شیخ الطف اله،کلیسای وانک،موزه کلیسا،منارجنبان،آتشگاه
قیمت تور برای هر نفر در اتاق 3تخته 339.000 تومان
برای رزرو تور با 88811833 تماس حاصل فرمایید
 
 
 
تور اصفهان|زمینی|2 شب و 3روز |آذر 1393
2شب و 3 روز اقامت در هتل پیروزی *4
خدمات تور :اقامت به همراه صبحانه، 2 گشت نیمروزی ،راهنما ، پذیرایی، پرداخت ورودیه ها ،بلیط رفت و برگشت 
گشت های تور :میدان نقش جهان ،کاخ چهل ستون،کاخ عالی قاپو، مسجد امام،مسجد شیخ الطف اله،کلیسای وانک،موزه کلیسا،منارجنبان،آتشگاه
قیمت تور برای هر نفر در اتاق 3تخته 335.000تومان
برای رزرو تور با 88811833 تماس حاصل فرمایید
 
تور اصفهان|زمینی|2 شب و 3روز |آذر 1393
2شب و 3 روز اقامت در هتل عباسی *5
خدمات تور :اقامت به همراه صبحانه، 2 گشت نیمروزی ،راهنما ، پذیرایی، پرداخت ورودیه ها ،بلیط رفت و برگشت 
گشت های تور :میدان نقش جهان ،کاخ چهل ستون،کاخ عالی قاپو، مسجد امام،مسجد شیخ الطف اله،کلیسای وانک،موزه کلیسا،منارجنبان،آتشگاه
قیمت تور برای هر نفر در اتاق 3تخته 444.000 تومان
برای رزرو تور با 88811833 تماس حاصل فرمایید
 
 
 
   
قیمت :   294000