تلفن های تماس :

88823121
88823158
888
25661
88823498
88847038
8881183
3
88811834
 

تور تهران گردی / تهران قدیم / یک روزه زمینی / تابستان 92

 

تور تهران گردی / تهران قدیم / یک روزه زمینی / تابستان 92
 
خدمات تور : وسیله نقلیه توریستی – پذیرایی بین روز – پرداخت ورودیه ها – راهنما- بیمه
 
گشت ها : موزه ایران باستان – موزه جواهرات سلطنتی – مجموعه کاخ گلستان – برج میلاد و...
 
قیمت : 59000 تومان
 
هرهفته : 3 شنبه
 
..................................................................................................
 
تلفن : 88811833 - 88823498
 
   
قیمت :   59000