تلفن های تماس :

88823121
88823158
888
25661
88823498
88847038
8881183
3
88811834
 

تور اندونزی|بالی|پرواز قطری|تابستان 96

تور اندونزی|بالی|پرواز قطری|تابستان 96

 

 

تور اندونزی|بالی|پرواز قطری|تابستان 96

تور اندونزی|هتل نئو *3|پرواز قطری|تابستان 96

HOTEL NEO *3

خدمات تور:بلیط رفت و برگشت با پرواز قطری-ترانسفر فرودگاهی-6 شب اقامت درهتل با صبحانه-ویزا-بیمه مسافرتی-راهنمای فارسی زبان-سیم کارت برای هر اتاق-یک روز گشت شهری با ناهار

قیمت تور:3490000 تومان

 

تور اندونزی|هتل بالی رانی *4|پرواز قطری|تابستان 96

HOTEL BALI RANI *4

خدمات تور:بلیط رفت و برگشت با پرواز قطری-ترانسفر فرودگاهی-6 شب اقامت درهتل با صبحانه-ویزا-بیمه مسافرتی-راهنمای فارسی زبان-سیم کارت برای هر اتاق-یک روز گشت شهری با ناهار

قیمت تور:3960000 تومان

 

تور اندونزی|هتل کوتا پارادایس  *5|پرواز قطری|تابستان 96

HOTEL KUTA PARADISO *5

خدمات تور:بلیط رفت و برگشت با پرواز قطری-ترانسفر فرودگاهی-6 شب اقامت درهتل با صبحانه-ویزا-بیمه مسافرتی-راهنمای فارسی زبان-سیم کارت برای هر اتاق-یک روز گشت شهری با ناهار

قیمت تور:4300000 تومان

 

تور اندونزی|هتل گرند میراک  *5|پرواز قطری|تابستان 96

HOTEL GRAND MIRAGE *5

خدمات تور:بلیط رفت و برگشت با پرواز قطری -ترانسفر فرودگاهی-6 شب اقامت درهتل با صبحانه-ویزا-بیمه مسافرتی-راهنمای فارسی زبان-سیم کارت برای هر اتاق-یک روز گشت شهری با ناهار

قیمت تور:4580000 تومان

 

تور اندونزی|هتل رامادا  *5|پرواز قطری|تابستان 96

HOTEL RAMADA *5

خدمات تور:بلیط رفت و برگشت با پرواز قطری-ترانسفر فرودگاهی-6 شب اقامت درهتل با صبحانه-ویزا-بیمه مسافرتی-راهنمای فارسی زبان-سیم کارت برای هر اتاق-یک روز گشت شهری با ناهار

قیمت تور:4620000 تومان

 

تور اندونزی|هتل آنوایا *5 |پرواز قطری|تابستان 96

HOTEL THE ANVAYA *5

خدمات تور:بلیط رفت و برگشت با پرواز قطری-ترانسفر فرودگاهی-6 شب اقامت درهتل با صبحانه-ویزا-بیمه مسافرتی-راهنمای فارسی زبان-سیم کارت برای هر اتاق-یک روز گشت شهری با ناهار

قیمت تور:4640000 تومان

 

تور اندونزی|هتل استونی  *5|پرواز قطری |تابستان 96

HOTEL STONE *5

خدمات تور:بلیط رفت و برگشت با پرواز قطری-ترانسفر فرودگاهی-6 شب اقامت درهتل با صبحانه-ویزا-بیمه مسافرتی-راهنمای فارسی زبان-سیم کارت برای هر اتاق-یک روز گشت شهری با ناهار

قیمت تور:4780000 تومان

 

تور اندونزی|هتل کنراد   *5|پرواز قطری|تابستان 96

HOTEL CONRAD *5

خدمات تور:بلیط رفت و برگشت با پرواز قطری-ترانسفر فرودگاهی-6 شب اقامت درهتل با صبحانه-ویزا-بیمه مسافرتی-راهنمای فارسی زبان-سیم کارت برای هر اتاق-یک روز گشت شهری با ناهار

قیمت تور:5200000 تومان

 

تور اندونزی|هتل اینایا *5 |پرواز قطری|تابستان 96

HOTEL INAYA *5

خدمات تور:بلیط رفت و برگشت با پرواز قطری-ترانسفر فرودگاهی-6 شب اقامت درهتل با صبحانه-ویزا-بیمه مسافرتی-راهنمای فارسی زبان-سیم کارت برای هر اتاق-یک روز گشت شهری با ناهار

قیمت تور:4800000 تومان

 

 

 

تور اندونزی|هتل شرایتون  *5|پرواز قطری|تابستان 96

HOTEL SHERATON *5

خدمات تور:بلیط رفت و برگشت با پرواز قطری-ترانسفر فرودگاهی-6 شب اقامت درهتل با صبحانه-ویزا-بیمه مسافرتی-راهنمای فارسی زبان-سیم کارت برای هر اتاق-یک روز گشت شهری با ناهار

قیمت تور:5360000 تومان

 

تور اندونزی|هتل سوفیتل  *5 |پرواز قطری|تابستان 96

HOTEL SOFITEL *5

خدمات تور:بلیط رفت و برگشت با پرواز قطری-ترانسفر فرودگاهی-6 شب اقامت درهتل با صبحانه-ویزا-بیمه مسافرتی-راهنمای فارسی زبان-سیم کارت برای هر اتاق-یک روز گشت شهری با ناهار

قیمت تور:5540000 تومان

 

تور اندونزی|هتل لاگونا  *5 |پرواز قطری|تابستان 96

HOTEL LAGUNA *5

خدمات تور:بلیط رفت و برگشت با پرواز قطری-ترانسفر فرودگاهی-6 شب اقامت درهتل با صبحانه-ویزا-بیمه مسافرتی-راهنمای فارسی زبان-سیم کارت برای هر اتاق-یک روز گشت شهری با ناهار

قیمت تور:5560000 تومان

 

تور اندونزی|هتل آیانا *5 |پرواز قطری|تابستان 96

HOTEL AYANA *5

خدمات تور:بلیط رفت و برگشت با پرواز قطری-ترانسفر فرودگاهی-6 شب اقامت درهتل با صبحانه-ویزا-بیمه مسافرتی-راهنمای فارسی زبان-سیم کارت برای هر اتاق-یک روز گشت شهری با ناهار

قیمت تور:7980000 تومان

 

جهت رزرو تور با شماره های 88811834-88825661 تماس حاصل فرمایید.

   
قیمت :   3490000