تلفن های تماس :

88823121
88823158
888
25661
88823498
88847038
8881183
3
88811834
 

تور ناهارخوران|تور بندر ترکمن|نوروز 96

تور ناهارخوران|تور بندر ترکمن|نوروز 96

 

تور نوروزی|تور ناهارخوران|تور بندر ترکمن|نوروز 96
مدت سفر : 3شب و 4 روز
تاریخ اجرای تور ناهارخوران: 29 اسفند و 2 فروردین
قیمت تور ناهارخوران 29 اسفند هر نفر 899000 تومان
قیمت تور ناهار خوران 2 فروردین 999000 تومان
خدمات تور بندر ترکمن: 3شب اقامت هتل ناهارخوران 4* به همراه صبحانه +
پذیرایی بین روز +پرداخت ورودیه ها +بیمه مسافرتی +
همراهی راهنمای تور حرفه ای +گشت +سفر با اتوبوس توریستی
جاذبه های مورد بازدید در تور بندر ترکمن: دیدار از اثر ثبت شده جهانی
برج گنبد قابوس +روستای زیارت+جنگل النگ دره +جنگل ناهارخوران +عباس آباد بهشهر +
جزیره آشوراده و....
تلفن: 88811833

   
قیمت :   899000