تلفن های تماس :

88823121
88823158
888
25661
88823498
88847038
8881183
3
88811834
 

تور یک روزه / قلعه رودخان / 1 روزه / بهار 92

تور یک روزه / قلعه رودخان  / 1 روزه / بهار 92
 
خدمات : صبحانه ، ناهار ، عصرانه
 
قیمت : 45000 تومان
 
گشت : قلعه تاریخی رودخان – فومن – سد ونیروگاه بادی منجیل
........................................
تلفن : 88811833
   
قیمت :   45000