تلفن های تماس :

88823121
88823158
888
25661
88823498
88847038
8881183
3
88811834
 

تور یک روزه نمک آبرود / شهریور 92

تور یک روزه نمک آبرود / شهریور 92
 
خدمات : صبحانه – ناهار-
گشت + راهنما
وسیله نقلیه توریستی
 
گشت : مجتع تفریحی نمک آبرود – گشت ساحل
 
قیمت : 45000 تومان
 
جمعه هر هفته
 
تلفن : 88811833 – 88823498
 
   
قیمت :   45000