تلفن های تماس :

88823121
88823158
888
25661
88823498
88847038
8881183
3
88811834
 

تور همدان – غار علیصدر / یک روزه / مرداد 92

 

 

 

 

تور همدان – غار علیصدر / یک روزه / مرداد 92

 
غارعلیصدر – لاله جین – کارگاه های سفالگری
 
راهنما – پرداخت ورودیه ها
 
قیمت : 59000 تومان
 
تاریخ رفت : 4 مرداد
 
تلفن : 88811833- 88823498

 

 

 

 

   
قیمت :   59000