تلفن های تماس :

88823121
88823158
888
25661
88823498
88847038
8881183
3
88811834
 

نرخ فروش قطعی اتاق نوروز 91 آغاز شد

نرخ فروش قطعی اتاق نوروز 91 آغاز شد

 

 

اقامت در هتل 5* چمران شیراز نوروز 91

 

تاریخ اقامت : 28 به 2 فروردین  / 2 به 5 فروردین / 5 به 8 فروردین / 8 به 11 فروردین /11 به 14 فروردین

 

قیمت هر شب در اتاق 2 تخته :  213000 تومان

فیمت سوئیت 2 نفره             :  313000 تومان

 

....................................................................

 

اقامت در هتل هرمز بندر عباس5*  نوروز 91

 

تاریخ اقامت : 28 به 2 فروردین  / 2 به 5 فروردین /

 

قیمت هر شب در اتاق 2 تخته :  185000 تومان

.....................................................

 

تاریخ افامت : 5 به 8 فروردین / 8 به 11 فروردین / 11 به 14 فروردین

 

قیمت هر شب در اتاق 2 تخته :  172000 تومان

 

.....................................................................

 

اقامت در هتل 5* کوثر اصفهان  نوروز 91

 

تاریخ اقامت : 28 به 2 فروردین  / 2 به 5 فروردین / 5 به 8 فروردین / 8 به 11 فروردین /11 به 14 فروردین

 

قیمت هر شب در اتاق 2 تخته :   185000 تومان

فیمت سوئیت 2 نفره             :  225000 تومان

 

..............................................................

 

اقامت در هتل باغ مشیر یزد4*  نوروز 91

 

تاریخ اقامت : 28 به 2 فروردین  / 2 به 5 فروردین / 5 به 8 فروردین / 8 به 11 فروردین /11 به 14 فروردین

 

قیمت هر شب در اتاق 2 تخته :  170000 تومان

........................................................

 

اقامت در هتل لاله 4* یزد نوروز 91

 

تاریخ اقامت : 28 به 2 فروردین  / 2 به 5 فروردین / 5 به 8 فروردین / 8 به 11 فروردین /11 به 14 فروردین

 

قیمت هر شب در اتاق 2 تخته :  150000 تومان

......................................................

 

اقامت در هتل پارس کرمان 5*  نوروز 91

 

تاریخ اقامت : 28 به 2 فروردین  / 2 به 5 فروردین / 5 به 8 فروردین / 8 به 11 فروردین /11 به 14 فروردین

 

قیمت هر شب در اتاق 2 تخته :  195000 تومان

.....................................................

 

 

 

تلفن : 88811833 - 88823498

 

 

   
قیمت :   150000