تلفن های تماس :

88823121
88823158
888
25661
88823498
88847038
8881183
3
88811834
 

تور یک روزه / ماسوله / 1 روزه / بهار 92

 

تور یک روزه / ماسوله  / 1 روزه / بهار 92
 
خدمات : صبحانه ، ناهار ، عصرانه
 
قیمت : 45000 تومان
........................................
 
گشت : روستای تاریخی ماسوله – فومن – سد ونیروگاه بادی منجیل
 
تلفن : 88811833

 

 

   
قیمت :   45000