تلفن های تماس :

88823121
88823158
888
25661
88823498
88847038
8881183
3
88811834
 

تور اصفهان|هوایی|2 شب و 3روز |آذر 1393

تور اصفهان|هوایی|2 شب و 3روز |آذر 1393

 

 

تور اصفهان|هوایی|2 شب و 3روز |آذر 1393

2شب و 3 روز اقامت در هتل ماهان *3

خدمات تور :اقامت به همراه صبحانه، 2 گشت نیمروزی ،راهنما ، پذیرایی، پرداخت ورودیه ها ،بلیط رفت و برگشت 

گشت های تور :میدان نقش جهان ،کاخ چهل ستون،کاخ عالی قاپو، مسجد امام،مسجد شیخ الطف اله،کلیسای وانک،موزه کلیسا،منارجنبان،آتشگاه

قیمت تور برای هر نفر در اتاق 3تخته 460.000 تومان

برای رزرو تور با 88811833 تماس حاصل فرمایید

 

 

تور اصفهان|هوایی|2 شب و 3روز |آذر 1393

2شب و 3 روز اقامت در هتل آسمان *4

خدمات تور :اقامت به همراه صبحانه، 2 گشت نیمروزی ،راهنما ، پذیرایی، پرداخت ورودیه ها ،بلیط رفت و برگشت 

گشت های تور :میدان نقش جهان ،کاخ چهل ستون،کاخ عالی قاپو، مسجد امام،مسجد شیخ الطف اله،کلیسای وانک،موزه کلیسا،منارجنبان،آتشگاه

قیمت تور برای هر نفر در اتاق 3تخته 546.000تومان

برای رزرو تور با 88811833 تماس حاصل فرمایید

 

 

تور اصفهان|هوایی|2 شب و 3روز |آذر 1393

2شب و 3 روز اقامت در هتل سفیر *4

خدمات تور :اقامت به همراه صبحانه، 2 گشت نیمروزی ،راهنما ، پذیرایی، پرداخت ورودیه ها ،بلیط رفت و برگشت 

گشت های تور :میدان نقش جهان ،کاخ چهل ستون،کاخ عالی قاپو، مسجد امام،مسجد شیخ الطف اله،کلیسای وانک،موزه کلیسا،منارجنبان،آتشگاه

قیمت تور برای هر نفر در اتاق 3تخته 510.000 تومان

برای رزرو تور با 88811833 تماس حاصل فرمایید

 

 

 

تور اصفهان|هوایی|2 شب و 3روز |آذر 1393

2شب و 3 روز اقامت در هتل پیروزی *4

خدمات تور :اقامت به همراه صبحانه، 2 گشت نیمروزی ،راهنما ، پذیرایی، پرداخت ورودیه ها ،بلیط رفت و برگشت 

گشت های تور :میدان نقش جهان ،کاخ چهل ستون،کاخ عالی قاپو، مسجد امام،مسجد شیخ الطف اله،کلیسای وانک،موزه کلیسا،منارجنبان،آتشگاه

قیمت تور برای هر نفر در اتاق 3تخته 500.000تومان

برای رزرو تور با 88811833 تماس حاصل فرمایید

 

تور اصفهان|هوایی|2 شب و 3روز |آذر 1393

2شب و 3 روز اقامت در هتل عباسی *5

خدمات تور :اقامت به همراه صبحانه، 2 گشت نیمروزی ،راهنما ، پذیرایی، پرداخت ورودیه ها ،بلیط رفت و برگشت 

گشت های تور :میدان نقش جهان ،کاخ چهل ستون،کاخ عالی قاپو، مسجد امام،مسجد شیخ الطف اله،کلیسای وانک،موزه کلیسا،منارجنبان،آتشگاه

قیمت تور برای هر نفر در اتاق 3تخته 610.000 تومان

برای رزرو تور با 88811833 تماس حاصل فرمایید
 
   
قیمت :   460000