تلفن های تماس :

88823121
88823158
888
25661
88823498
88847038
8881183
3
88811834
 

تور یزد|تور سه شب |تور بدون بلیط|تور نوروز 97

تور یزد|تور سه شب |تور بدون بلیط|تور نوروز 97

تور یزد|تور سه شب |تور بدون بلیط|تور نوروز 97
تور یزد تور بدون بلیط
تاریخ رفت: 28اسفند2 -5-8-11 فروردین
تور یزد هتل صفاییه 4ستاره
قیمت تور هر نفر دو تخته باغ از 1055000  تومان
خدمات تور: سه شب اقامت در هتل صفاییه فاز قدیم به همراه صبحانه
ترانسفر رفت و برگشت +دو گشت نیم روزی داخل شهر و یک گشت پیر چک چک +راهنمای مجرب محلی
تور یزد هتل خان دو حد 3ستاره
قیمت تور هر نفر در اتاق دو تخته از 740000 تومان
خدمات تور: سه شب اقامت در هتل خان دو حد سه ستاره +به همراه صبحانه +ترانسفر رفت و برگشت
دو گشت نیم روزی داخل شهر و یک گشت پیر چک چک +راهنمای مجرب داخلی
تور یزد هتل پارسیان یزد 3ستاره
قیمت تور هر نفر در اتاق دو تخته از 740000 تومان
خدمات تور: سه شب اقامت در هتل پارسیان 3ستاره به همراه صبحانه
دو گشت نیم روزی داخل شهر و یک گشت پیر چک چک +ترانسفر رفت و برگشت +راهنمای مجرب
تلفن: 88811833
   
قیمت :   740000