تلفن های تماس :

88823121
88823158
888
25661
88823498
88847038
8881183
3
88811834
 

تور تفریحی / یک ونیم روزه / گچسر دیزین

 

تور تفریحی / یک ونیم روزه / گچسر دیزین
 
 
خدمات شامل : یک شب اقامتی رویایی در هتل گچسر– گشت دیزین – اتوبوس توریستی – راهنما – بیمه
 
ساعت حرکت : 14 روز 5 شنبه / 21 دی رفت – جمعه 22 دی برگشت
 
قیمت : 159000 تومان
 
 
تلفن : 8882349

   
قیمت :   159000