تلفن های تماس :

88823121
88823158
888
25661
88823498
88847038
8881183
3
88811834
 

تور هند| بمبی+گوا|پرواز ایران ایر|بهار 96

تور هند| بمبی+گوا|پرواز ایران ایر|بهار 96

تور هند| بمبی+گوا|پرواز ایران ایر|بهار 96

تور هند|هتل امرالد+ناگوا*4|پرواز ایران ایر|بهار 96

HOTEL THE EMERALD+NAGOA GRANDE*4

خدمات تور:بلیط رفت و برگشت با پرواز ایران ایر-پرواز داخلی بمبی به گوا و بالعکس-2 شب اقامت در بمبی با صبحانه و 5 شب اقامت در گوا با سرویس صبحانه-ترانسفر فرودگاهی-یک گشت شهری-ویزای توریستی-راهنما-بیمه مسافرتی

قیمت تور:3368000 تومان

 

تور هند|هتل دلالیت+چانسین ریزرت*5|پرواز ایران ایر|بهار 96

HOTEL THE LALIT+CHANCES RESORT*5

خدمات تور:بلیط رفت و برگشت با پرواز ایران ایر-پرواز داخلی بمبی به گوا و بالعکس-2 شب اقامت در بمبی با صبحانه و 5 شب اقامت در گوا با سرویس صبحانه-ترانسفر فرودگاهی-یک گشت شهری-ویزای توریستی-راهنما-بیمه مسافرتی

قیمت تور:3536000 تومان

 

تور هند|هتل دلالیت+فورچون *5|پرواز ایران ایر|بهار 96

HOTEL THE LALIT+FORTUNE REGINA*5

خدمات تور:بلیط رفت و برگشت با پرواز ایران ایر-پرواز داخلی بمبی به گوا و بالعکس-2 شب اقامت در بمبی با صبحانه و 5 شب اقامت در گوا با سرویس صبحانه-ترانسفر فرودگاهی-یک گشت شهری-ویزای توریستی-راهنما-بیمه مسافرتی

قیمت تور:3655000 تومان

 

تور هند|هتل دلالیت+پارک ریجیس*5|پرواز ایران ایر|بهار 96

HOTEL THE LALIT+PARK REGIS *5

خدمات تور:بلیط رفت و برگشت با پرواز ایران ایر-پرواز داخلی بمبی به گوا و بالعکس-2 شب اقامت در بمبی با صبحانه و 5 شب اقامت در گوا با سرویس صبحانه-ترانسفر فرودگاهی-یک گشت شهری-ویزای توریستی-راهنما-بیمه مسافرتی

قیمت تور:3966000 تومان

 

تور هند|هتل دلالیت+هارد راک*5|پرواز ایران ایر|بهار 96

HOTEL THE LALIT+HARD ROCK*5

خدمات تور:بلیط رفت و برگشت با پرواز ایران ایر-پرواز داخلی بمبی به گوا و بالعکس-2 شب اقامت در بمبی با صبحانه و 5 شب اقامت در گوا با سرویس صبحانه-ترانسفر فرودگاهی-یک گشت شهری-ویزای توریستی-راهنما-بیمه مسافرتی

قیمت تور:3976000 تومان

 

تور هند|هتل دلالیت+ریزورت ریو*5|پرواز ایران ایر|بهار 96

HOTEL THE LALIT+RISORT RIO*5

خدمات تور:بلیط رفت و برگشت با پرواز ایران ایر-پرواز داخلی بمبی به گوا و بالعکس-2 شب اقامت در بمبی با صبحانه و 5 شب اقامت در گوا با سرویس صبحانه-ترانسفر فرودگاهی-یک گشت شهری-ویزای توریستی-راهنما-بیمه مسافرتی

قیمت تور:3997000 تومان

 

تور هند|هتل دلالیت+سیدادید گوا*5|پرواز ایران ایر|بهار 96

HOTEL THE LALIT+CIDADE DEGOA*5

خدمات تور:بلیط رفت و برگشت با پرواز ایران ایر-پرواز داخلی بمبی به گوا و بالعکس-2 شب اقامت در بمبی با صبحانه و 5 شب اقامت در گوا با سرویس صبحانه-ترانسفر فرودگاهی-یک گشت شهری-ویزای توریستی-راهنما-بیمه مسافرتی

قیمت تور:4280000 تومان

 

تور هند|هتل دلالیت+گرند حیات*5|پرواز ایران ایر|بهار 96

HOTEL THE LALIT+GRAND HYATT*5

خدمات تور:بلیط رفت و برگشت با پرواز ایران ایر-پرواز داخلی بمبی به گوا و بالعکس-2 شب اقامت در بمبی با صبحانه و 5 شب اقامت در گوا با سرویس صبحانه-ترانسفر فرودگاهی-یک گشت شهری-ویزای توریستی-راهنما-بیمه مسافرتی

قیمت تور:4826000 تومان

 

جهت رزرو تور با شماره های 88811834-88825661 تماس حاصل فرمایید.

   
قیمت :   3368000